Shusha Coaching

Organisatie & team coaching

Een team is meer dan een groep individuen

Loopt het niet lekker in je organisatie of in je team? Krijg je als directie, MT of manager de vinger er niet op? Wordt er over elkaar gepraat en vinden mensen het lastig om elkaar feedback te geven? Is het verloop binnen je organisatie groot en weet je niet wat je eraan kan doen? Allemaal vragen waar organisatie/teamcoaching bij kan helpen! Ik kan je helpen om het onderling begrip voor elkaar te vergroten, de communicatie en samenwerking te verbeteren waardoor er uiteindelijk betere prestaties worden neergezet.

Neem contact op

Hoe ga ik te werk?

We maken een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek verkennen we jouw vraag, jouw beschouwing en de doelen die je wil bereiken. Op basis van deze eerste verkenning zal ik een voorstel doen voor een passend traject inclusief een prijsopgave. Als we met elkaar gaan samenwerken maak ik een quick-scan. Geen uitgebreid rapport met alle bevindingen maar gewoon in gesprek met een aantal teamleden en interne stakeholders en met elkaar kijken wat er nodig is om de gewenste doelen te bereiken. Ik geloof in de kracht van de professionals op de werkvloer en het versterken van het persoonlijk leiderschap. Daar gaan we in de eerste gesprekken al mee aan de slag. Vervolgens bespreken we de quick-scan en kan ik aangeven binnen welke termijn de gewenste doelen bereikbaar kunnen zijn. Daarnaast zorg ik voor een goede borging zodat de organisatie of het team de teameffectiviteit en de samenwerking in de toekomst zelf kan verbeteren!

Onze tevreden klanten
aan het woord

Systemische blik

Momenteel volg ik de opleiding “systemisch organisatiecoach” aan de Alba-academie. Elk mens is onderdeel van meerdere systemen zoals familie, vrienden, maar ook een team- en organisatiesysteem. Een systemische blik geeft veel informatie over hoe het systeem functioneert, hoe de posities worden ingenomen en waar de sterke kanten en valkuilen van het systeem (een organisatie) zitten. Eén van de methodieken die ik toepas om systemische informatie zichtbaar te maken zijn “opstellingen”. Deze methodiek geeft ook de deelnemers van een systeem waardevolle informatie over posities en rollen die zij innemen of juist niet innemen waar wel verwachtingen liggen. Ik kan je helpen de systemische informatie boven water te krijgen en de waardevolle methodiek van opstellingen te laten ervaren.

Neem contact op
Kom direct in contact