Shusha Coaching

Huiselijk geweld trainingen

Signalen herkennen

Elke 8 dagen komt er een vrouw om het leven door femicide! Jaarlijks zijn er 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld, slechts 1/3 wordt gemeld…

Huiselijk geweld is moeilijk waarneembaar omdat zowel de pleger maar vaak ook het slachtoffer er alles aan doen om het verborgen en achter de voordeur te houden. Vaak uit angst of schaamte. Voor hulpverleners en voor de omgeving is het dan ook moeilijk de signalen te herkennen, laat staan om adequate hulp te bieden het patroon te doorbreken. Want het zijn geen incidenten, het zijn (ingesleten) patronen! Daarnaast bestaan er veel misvattingen in de professionele en persoonlijke systemen rondom deze mannen en vrouwen, ook over wat helpend is.

Neem contact op

Hoe en voor wie?

Ik bied trainingen/workshops op maat! Waarbij de leervraag van de doelgroep centraal staat. Of het nu gaat om hulpverleners (jeugd & gezin, gemeente, politie, veilig thuis, rechtsbeschermers etc), slachtoffers en/of familie en vrienden (netwerk). Geen standaard verhaal maar aansluiten bij de kennis en ervaring die al aanwezig is en wat er nog ontwikkeld mag worden. Ik gebruik liever het woord overlever i.p.v. slachtoffer want deze vrouwen, maar ook mannen, hebben stevige interne krachtbronnen zoals empathie en begrip. Ik geloof in het putten uit deze krachtbronnen en ze om te buigen naar meer zelfliefde en zelfverzekerdheid. Want daar zit de sleutel tot structurele verandering, waar we allemaal bij kunnen helpen!

 

Onze tevreden klanten
aan het woord

Vrijblijvende afspraak

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak waarin we de behoefte van jou/ jouw team /jouw netwerk verkennen. Op basis van de al aanwezige kennis/ervaring in het team/netwerk, het doel dat je/jullie willen bereiken, de beschikbare tijd en bij de groep passende werkvormen ontwerp ik een training/workshop op maat! De hoofdlijnen verwerk in een voorstel met een bijbehorende prijsopgave die ik, eventueel in een (digitaal) gesprek, toe kan lichten.

Ik kan putten uit een gereedschapskist vol (systemische) coachvaardigheden, inhoudelijke kennis, kennis van werkvormen en eigen ervaringen (ervaringsdeskundige) die ik doelgericht in kan zetten zodat we een effectieve, passende en leerzame training/workshop neer kunnen zetten.

Neem contact op
Kom direct in contact